IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nog over het overstromingsgebied van de Ijzer in de Middeleeuwen, de "Magna Sclusa" en de abdij Ter Duinen (1184)
Degryse, R. (1963). Nog over het overstromingsgebied van de Ijzer in de Middeleeuwen, de "Magna Sclusa" en de abdij Ter Duinen (1184). Handelingen Maatsch. Geschied- Oudheidkd. Gent XVII: 29-36
In: Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkundigen te Gent = Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand. Snoeck-Ducaju & Zoon: Gent. ISSN 2033-4877, more
Peer reviewed article  

Available in  Author 

Keywords
    Flooding; Historical account; River basins; ANE, Belgium, IJzer R. [Marine Regions]; Belgium, IJzer Basin [Marine Regions]; Marine; Brackish water; Fresh water

Author  Top 
  • Degryse, R.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author