IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

MIRA-onderzoeksrapporten
MIRA-onderzoeksrapporten. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen

www.milieurapport.be/Default.aspx?PageID=562&Culture=nl

Keyword
    Research

Content

Abstract
    De milieugegevens waarover MIRA rapporteert, zijn het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en monitoring door universiteiten, hogescholen, studiebureaus en de Vlaamse overheid. Wanneer kennishiaten bestaan, laat MIRA hierover onderzoek gebeuren. De resultaten van die onderzoeken zijn het onderwerp van de MIRA-onderzoeksrapporten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top