IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen. Deelopdracht 3: afregelen Vlaamse rivieren in het kustzuidmodel en vergelijking Kalman-sturing
Adema, J. (2006). Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen. Deelopdracht 3: afregelen Vlaamse rivieren in het kustzuidmodel en vergelijking Kalman-sturing. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. IV, 47 + 10 p. Tables, 132 p. Figures, cd-rom pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
    Models; Prediction; Tides; Winds; ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]; Marine; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • Adema, J., more
  • Hartsuiker, G., revisor, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors