IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De baten van kustverdediging voor buitendijks gebieds: een schatting van de sociaal-economische baten van verbeterde kustverdediging voor buitendijks verstedelijkt kustgebied op basis van kentallen
van Dam, R.M. (2007). De baten van kustverdediging voor buitendijks gebieds: een schatting van de sociaal-economische baten van verbeterde kustverdediging voor buitendijks verstedelijkt kustgebied op basis van kentallen. MSc Thesis. Universiteit Twente: Twente. IX, 154 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Coast defences; Socioeconomic aspects

Author  Top 
  • van Dam, R.M.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author