IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Herziene versie van de hypothesenlijst uit MOVE-rapport 2
Liek, G.-J. (2002). Herziene versie van de hypothesenlijst uit MOVE-rapport 2. Werkdocument RIKZ, AB/2002.802X. RWS, RIKZ: Middelburg. 23 pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 

Keywords
Author keywords
    Deepening; Verdieping

Project Top | Author 
  • MOnitoring VErruiming Westerschelde, more

Author  Top 

Abstract
    Lijst van hypothesen waarin de door Rijkswaterstaat verwachte ontwikkelingen van de fysische, biologische en chemische processen zijn weergegeven. De hypothesen kunnen zowel betrekking hebben op de gevolgen van de verdieping van de Westerschelde als op de autonome ontwikkelingen. Het gaat om de volgende onderwerpen: bodemsamenstelling, arealen, inhoudsveranderingen, zandtransporten, dynamiek, kustontwikkeling, waterstanden en getij, getijvolume en debieten, stroomsnelheden, ontwikkeling geulwandverdediging, zout, waterkwaliteit, waterbodemkwaliteit, primaire productie en mineralisatie, bodemdieren, vis en garnaal, vogels en schorvegetatie.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author