IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

TO ecologie Westerschelde
van Berchum, A.M. (1996). TO ecologie Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-96.862X. [S.n.]: Middelburg. 52 pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Ecology; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Brackish water

Project Top | Author 
  • MOnitoring VErruiming Westerschelde, more

Author  Top 
  • van Berchum, A.M., more

Abstract
    Beschrijving van de toestand van de ecologie van de Westerschelde aan de hand van vier ecologische parameters: areaalveranderingen tussen 1960 en 1990; primaire productie van 1991 en 1994; verspreiding, aantallen en biomassa van bodemdieren; aantallen doorstrekkers, overwinteraars en broedgevallen van vogels. Een groot deel van de resultaten is verkregen door een bewerking van de oorspronkelijke inventarisatiegegevens, voor een deel is de inhoud ontleend aan bestaande rapportages.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author