IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen bij de implementatie van de kaderrichtlijn water; Ervaringen en wensen in zeven deelstroomgebieden; deelstroomgebied Schelde
Koppers, M.; Ovaa, E. (2007). Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen bij de implementatie van de kaderrichtlijn water; Ervaringen en wensen in zeven deelstroomgebieden; deelstroomgebied Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Direktoraat Generaal Rijkswaterstaat. Dienst Getijdewateren: Lelystad. ISBN 978-90-369-1395-9. 54 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Water; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • Koppers, M.
  • Ovaa, E.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors