IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nautisch onderzoek van het Schelde-estuarium
ten Hove, D.; Koldenhof, Y.; van der Tak, C. (2004). Nautisch onderzoek van het Schelde-estuarium. MARIN: Wageningen. 112 + appendices pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Research; Shipping; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
 • ten Hove, D.
 • Koldenhof, Y.
 • van der Tak, C.

Abstract
  Het nautisch onderzoek heeft als doel het aanleveren van basisgegevens voor hetopstellen van de MKBA. Deze basisgegevens betreffen:
  • het in beeld brengen van de ontwikkeling en effecten van elektronischenavigatiehulpmiddelen;
  • het vaststellen van de verkeersstromen in het Westerscheldegebied voor alleeconomische scenario’s (Global Competition, European Coördination, DividedEurope) en steekjaren (2010, 2020, 2030) voor de huidige situatie (vaarwegzonder verdieping) en het alternatief van een verdieping met een tijonafhankelijke vaart van schepen met een diepgang tot 13.10 m;
  • het vaststellen van reistijdverliezen die samengaan met het plannen van kritiekeontmoetingen voor de 18 verkeersprognoses;
  • het vaststellen van de aanvaringskansen voor de 18 verkeersscenario’s.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors