IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Reactienotitie; Wikken en wegen : vragen en antwoorden over de plannen van aanpak voor S-MER en MKBA
(2003). Reactienotitie; Wikken en wegen : vragen en antwoorden over de plannen van aanpak voor S-MER en MKBA. ProSes Rapport, 6838. [S.n.]: Bergen op Zoom. 21 pp.
Part of: ProSes Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat, more

Available in

Keywords
    Analysis; Costs; Environmental effects; Brackish water; Fresh water

Abstract
    Nadat er consultatiesessies gehouden zijn over het Strategische milieueffectrapport (S-MER) en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), is de zogeheten Reactienotitie opgesteld. Tijdens de diverse sessies hebben maatschappelijke organisaties, belanghebbenden en betrokken overheden aanvullingen gegeven over de aanpak van het S-MER en de MKBA. De inhoud van de Reactienotitie bestaat uit methodologie, vastlegging definities o.a. nulalternatief en uitwerking hiervan per thema. Per gesprekspunt is aangegeven hoe ProSes met de gemaakte opmerkingen rekening zal houden. De resultaten zijn voor ProSes van essentieel belang.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top