IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De ontwikkeling van een streefbeeld voor het Schelde estuarium op basis van de ecosysteemfuncties, benaderd vanuit de functie natuurlijkheid
de Deckere, E.; Meire, P. (2000). De ontwikkeling van een streefbeeld voor het Schelde estuarium op basis van de ecosysteemfuncties, benaderd vanuit de functie natuurlijkheid. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. 33 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Brackish water; Fresh water

Authors  Top 

Abstract
    Dit rapport is een aanzet om te komen tot een zo objectief mogelijke ontwikkeling van een streefbeeld voor het Schelde estuarium in 2030 vanuit het oogpunt “natuurlijkheid”. Hierbij is gebruik gemaakt van de “goods & services” van een ecosysteem. Dit principe is bekend geraakt door een publicatie in Nature (Costanza et al, 1997), waarbij deze “goods & services” op een globale schaal werden gekoppeld aan economische waarden. Bij deze willen de auteurs benadrukken, dat ze met de beschreven methode deze koppeling niet wensen temaken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors