IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

LTV O&M actieplan voor morfologisch onderzoek modelinstrumentarium: Delft 3D
Kuijper, K.; van der Kaaij, T.; de Goede, E. (2006). LTV O&M actieplan voor morfologisch onderzoek modelinstrumentarium: Delft 3D. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 582 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Estuarine environment; Fluvial morphology; Mathematical models; Modelling; River morphology; Marine; Brackish water

Project Top | Authors 
 • LTV O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, more

Authors  Top 
 • Kuijper, K., more
 • van der Kaaij, T., more
 • de Goede, E.
 • Winterwerp, J.C., revisor, more
 • van Rijn, L.C., revisor, more
 • van de Weck, A.W., revisor
 • Ides, S., revisor, more
 • Plancke, Y., revisor, more

Abstract
  Als onderdeel van het project Lange Termijnvisie Schelde-estuarium wordt onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van morfologische modellen. Het uiteindelijke doel is te komen tot één of meerdere operationele modellen, die gebruikt kunnen worden bij de beoordeling van ingrepen, die van invloed kunnen zijn op de drie hoofdfuncties van het gebied: toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid. In dit rapport zijn de mogelijkheden en beperkingen beschreven van het DELFf3D morfologisch model. Dit is uitgevoerd aan de hand van de volgende activiteiten: validatie van de waterbeweging aan de hand van drijvermetingen (activiteit 1); calibratie van het morfologisch model voor de periode 1998-2002 (activiteit 2); verkenning van de voorspelhorizon van het model aan de hand van twee middellange termijn simulaties: 1955-1976 en 1976-1995 (activiteit 3); de simulatie van een proefstorting op de Plaat van Walsoorden (activiteit 4); het opzetten van een fijn morfologisch model met een onderverdeling in acht domeinen en uitvoering van simulaties met parallelle berekening op meerdere computer processoren (activiteit 5). De resultaten van de validatie van het model, zoals beschreven in dit rapport, dienen als referentie voor wat betreft de toepasbaarheid van het model. De reproductiekwaliteit van het morfologische model (activiteiten 2 en 3) is beoordeeld aan de hand van de volgende grootheden: het sedimentatie-erosie patroon, de netto volumeveranderingen van de eb- en vloed geulen van de macrocellen, de areaalveranderingen van de intergetijden- en ondiepwatergebieden, baggerhoeveelheden en netto sedimenttransporten. Op een tijdschaal van vijf jaren is het model redelijk in staat het gedrag op kleinere ruimteschalen te beschrijven. Ten behoeve van voorspellingen op de middellange termijn dienen de resultaten te worden geaggregeerd tot het niveau van de afzonderlijke macrocellen of de gehele Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors