IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Oudland van Veurne-Ambacht, bodemseriekaart = Polders ancien du Métier de Furnes, carte des séries des sols
Moormann, F.R. (1951). Oudland van Veurne-Ambacht, bodemseriekaart = Polders ancien du Métier de Furnes, carte des séries des sols, in: Moormann, F. De bodemgesteldheid van het Oudland van Veurne Ambacht. : pp. 1 map
In: Moormann, F. (1951). De bodemgesteldheid van het Oudland van Veurne Ambacht. Centrum voor Bodemkartering, Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw: [s.l.]. , more

Mapdetails
    Type: Geological

    GeoDatum: No information, Projection: No information
    Depiction type: Graphical

Available in  Author 
    VLIZ: Atlasses 123789

Keywords

Author  Top 
  • Moormann, F.R.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author