IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Studiedag GIS en Ingenieursgeologie: 13 december 2006
(2006). Studiedag GIS en Ingenieursgeologie: 13 december 2006. Technologisch Instituut: Antwerpen. different pagination pp.

Available in
Document type: Conference

Keywords
    Geology; GIS

Content
  • Mostaert, F.; Vanneuville, W. (2006). GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten, in: Studiedag GIS en Ingenieursgeologie: 13 december 2006. pp. 1-16, more

Abstract
    Een Geografisch informatiesysteem, kortweg GIS, is een computersysteem ontworpen om ruimtelijke gegevens te beheren. Dergelijke systemen laten toe ruimtelijke gegevens te organiseren en/of te visualiseren, maar ook deze gegevens te analyseren om uiteindelijk voorspellingen te maken. Het gebruik van GIS vormt dan ook een onmisbare ondersteuning bij het nemen van beslissingen gebaseerd op ruimtelijke gegevensbestanden.
    Het opzet van deze studiedag is - aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden - aan te tonen dat GIS ook zijn dienst kan bewijzen in diverse activiteiten in studiebureaus en andere bedrijven die te maken hebben met de diverse ruimtelijke aspecten van de ondergrond. De voorbeelden die aan bod komen, illustreren bovendien de grote diversiteit aan toepassingsmogelijkheden, o.a. voor mariene ruimtelijke planning, het in kaart brengen van bodems of de ondergrond, het opmaken van een driedimensionaal model van de voormalige mijninfrastructuur, voor rioleringshabilitatie, of voor waterbeheerplanning.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top