IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verslag van de stormvloed van 18 t/m 21 maart 2007 (SR87)
(2007). Verslag van de stormvloed van 18 t/m 21 maart 2007 (SR87). Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat: 's-Gravenhage. 43 pp.

Available in

Keywords

Abstract
    Een combinatie van westerstorm boven de Noordzee en springtij veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen gegeven voor de sectoren Schelde, West Holland , Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Tijdens de passage van de stormvloed is de stormvloedkering in de Hollandsche llssel gedurende twee get ijden gesloten geweest. De lage stormvloed van 18 t/rn 21 maart was, gezien in het licht van de opgetreden waterstanden, niet zo uitzonderlijk. In het noordel ijke kustgebied zijn waterstanden opgetreden die gemiddeld 27 tot 24 maal per 100 jaar voorkomen. Opmerkelijk is dat tijdens het stormseizoen 2006 / 2007 zowel bij Den Helder als bij Harlingen 4 maal het grenspeil werd overschreden. Sinds de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 is het nog niet eerder voorgekomen dat bij die stations in één stormseizoen 4 maal het grenspeil werd overschreden.
    Het waarschuwingsbureau van de SVSD is geopend geweest van zaterdag 18 maart 23h00 t/rn maandag 20 maart 1h00 en van dinsdag 20 maart 5h00 t/rn 15h45.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top