IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2002
Bult, T.P.; Kesteloo, J.J. (2002). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C038/02. RIVO: Den Haag. 46 pp.
Part of: Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden, more

Available in  Authors | Dataset 
Document type: Annual report

Keywords

Project Top | Authors | Dataset 
  • Monitoring shellfish stocks, more

Authors  Top | Dataset 

Abstract
    Ten behoeve van het beleid voor de kokkelvisserij heeft het RIVO in opdracht van het ministerie van LNV hetkokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordeltageïnventariseerd. Deze inventarisatie vond plaats in het voorjaar van 2002 en is daarmee de dertiendeinventarisatie die op deze manier werd uitgevoerd sinds 1990. Doel van deze inventarisatie was een bepaling vanhet voorjaarsbestand van kokkels in deze gebieden en een schatting van de kokkelbestanden in september opbasis van deze voorjaarsbestanden.

Dataset
  • Cockle stocks Westerschelde, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset