IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Balanceren tussen zoet en zout. Ruimte voor veerkracht en veiligheid in de Delta
Haas, H.A.; Tosserams, M. (2001). Balanceren tussen zoet en zout. Ruimte voor veerkracht en veiligheid in de Delta. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.018. RIZA-Rapport, 2001.014. ISBN 90-369-3443-1. 115 pp.
Part of:
Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more
RIZA-Rapport. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling: Lelystad. ISSN 1383-7753, more

Available in  Authors 

Keywords
    Fresh water; Safety; Saline water; ANE, Netherlands, Delta Area [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 

Abstract
    Doelstelling van deze studie is om een overzicht te geven van de gehele zuidelijke Delta met daarin de mogelijkheden voor het creëren van gradiënten en herstellen van estuarine ecotopen en de gevolgen hiervan voor de waterverdeling en de peildynamiek. Verschillende alternatieven worden gepresenteerd met daarbij aanpassingen voor de infrastructuur en een globale kostenraming. Daarbij worden de mogelijkheden voot multifunctioneel gebruik aangegeven en wordt rekening gehouden met duurzaamheid en met de lange termijn ontwikkelingen van de zuidelijke Delta als geheel.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors