IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Eutrofiëring zoute wateren: effecten, trends en prognose
Prins, T.C.; Bot, P.V.M.; Duin, R.M.N.; Peeters, J.C.H. (2002). Eutrofiëring zoute wateren: effecten, trends en prognose. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.023. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 32 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Keywords
    Eutrophication; Saline water; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • Prins, T.C.
  • Bot, P.V.M., more
  • Duin, R.M.N.
  • Peeters, J.C.H.

Abstract
    Ten behoeve van de evaluatie van de Meststoffenwet, geeft dit rapport een overzicht van de effecten van eutrofiëring op zoute wateren, een beschrijving van de status en ontwikkelingen rond het opstellen van waterkwaliteitsdoelstellingen met betrekking tot eutrofiëring, een trendanalyse van de ontwikkelingen in concentraties van nutriënten en chlorofyl, en een op modelberekeningen gebaseerde prognose van de effecten van aangescherpte verliesnormen in het mestbeleid.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors