IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Mogelijke oorzaken van slecht broedsucces in de visdiefkolonie bij Terneuzen; Stand van zaken en aanbevelingen
van den Heuvel-Greve, M.J.; Hoekstein, M.S.J.; Lefèvre, F.O.B.; Meininger, P.J.; Vethaak, A.D. (2003). Mogelijke oorzaken van slecht broedsucces in de visdiefkolonie bij Terneuzen; Stand van zaken en aanbevelingen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.037. [S.n.]: Middelburg. 38 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in Authors 

Keywords
    Breeding success; Sterna hirundo Linnaeus, 1758 [WoRMS]; ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • van den Heuvel-Greve, M.J., more
  • Hoekstein, M.S.J., more
  • Lefèvre, F.O.B.
  • Meininger, P.J.
  • Vethaak, A.D., more

Abstract
    Dit rapport geeft een beschrijving van de auto-ecologie en populatiedynamiek van de visdief, alsmede samenvatting en stand van zaken van de problemen en het onderzoek hiernaar bij de kolonie in Terneuzen. Het onderzoek omvatte zowel chemische analyses als ecologisch veldonderzoek. Effecten zijn sinds 1994 vrijwel jaarlijks aangetoond en betreffen uitsluitend de kolonie bij Terneuzen. De laatste jaren is het broedsucces verbeterd; wel worden nog nadelige effecten op de eischaal (verdikking, barstjes) waargenomen. Dit effect duidt op verstoring door interne factoren in het ei.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors