IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kustveiligheid en natuur: een overzicht van kennis en kansen
Slim, P.A.; Löffler, M.A.M. (2007). Kustveiligheid en natuur: een overzicht van kennis en kansen. Alterra-Rapport, 1485. Alterra: Wageningen. 92 pp.
Part of: Alterra-Rapport. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. ISSN 1566-7197, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 
Document type: Scientific report

Keywords
    Coast defences; Nature conservation; ANE, Netherlands [Marine Regions]; Marine

Authors  Top 
  • Slim, P.A.
  • Löffler, M.A.M.

Abstract
    Het huidige rapport ‘Kustveiligheid en natuur’ presenteert de state of the art voor de gehele Nederlandse kust. Het behandelt de mogelijkheden van de combinatie van kustveiligheid en natuur, landschap en recreatie, voor de korte en de lange termijn, van lokale zandsuppleties tot grootschalige infrastructurele werken. Kustveiligheid en natuur zullen ook in de toekomst in de belangstelling blijven staan

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors