IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vaargeulonderhoud, zandwinning en kustlijnzorg. Risico's en perspectieven voor Rijkswaterstaat
van Heijst, M.W.I.M.; Cleveringa, J.; de Kok, J. (2005). Vaargeulonderhoud, zandwinning en kustlijnzorg. Risico's en perspectieven voor Rijkswaterstaat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005-025. Rijkswaterstaat: Delft. ISBN 90-369-5594-7. 64 + bijlagen pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Keywords
    Navigational channels; Sand; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • van Heijst, M.W.I.M.
  • Cleveringa, J., more
  • de Kok, J., more

Abstract
    Inventariseert het spanningsveld en de synergievoordelen tussen de taken vaargeulonderhoud en zandwinning in zoete rijkswateren en, in combinatie met de taak kustlijnzorg, in de zoute rijkswateren. Binnen dit spanningsveld van de beheertaken kustlijnzorg en vaargeulonderhoud wordt in dit project geadviseerd over het bereiken van synergie met zandwinning.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors