IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Experimentele studie van golfoverslag over een ondoordringbaar dijklichaam met behulp van Particle Image Velocimetry (PIV)
Merckx, H. (2006). Experimentele studie van golfoverslag over een ondoordringbaar dijklichaam met behulp van Particle Image Velocimetry (PIV). Ir Thesis. Universiteit Gent: Gent. 86 pp.

Thesis info:
    Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek, more

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Experimental research; Numerical models; Particle velocity (waves); Water flow; Wave breaking; Wave runup

Author  Top 
  • Merckx, H.

Abstract
    Numerieke modellen die de impact van golfwerking op waterbouwkundige constructies simuleren kennen een op mars in het vakgebied van de Civiele Techniek. Experimentele validatie van deze modellen is echter onontbeerlijk. Deze scriptie heeft als doelstelling bij te dragen tot de validatie van het numerieke model LVOF. Een type-experiment, namelijk een regelmatige golf die oploopt en overslaat op een ondoordringbaar dijklichaam, wordt zowel in een fysisch model alsook in het numerieke model LVOF uitgevoerd. Deze scriptie behandelt het fysische onderdeel van deze vergelijking. De doelstelling is nauwkeurige snelheidsvelden van de oplopende golf op te stellen voor enkele discrete tijdstippen. Deze opmetingen worden uitgevoerd in de golfgoot van het laboratorium van de afdeling ‘Weg en Waterbouwkunde’ van de Universiteit Gent te Zwijnaarde met behulp van de geavanceerde visualisatietechniek ‘Particle Image Velocimetry’ (PIV).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author