IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Wateroverlast en de rol van de verzekeringswereld
Nijs, L. (2001). Wateroverlast en de rol van de verzekeringswereld, in: Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. pp. 1-6
In: (2001). Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. AMINAL: Brussel. different pagination pp., more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords
    Flood control; Floods; Insurance

Author  Top 
  • Nijs, L.

Abstract
    Alle inspanningen ten spijt om wateroverlast door overstromingen te vermijden, zal er steeds een risico op schade door overstromingen blijven bestaan. Er bestaan mechanismen om een deel van deze schade, de financiële, te herstellen. Deze mechanismen kunnen volledig door de overheid georganiseerd worden, of geheel of gedeeltelijk aan private verzekeringsondernemingen overgelaten worden. Er zijn voorbeelden gekend van verschillende vormen, gaande van een overheidsdekking tot volledig vrije verzekeringsdekking. De meest optimale oplossing is ook afhankelijk van de mate waarin de solidariteit moet opgelegd worden en van de specifieke plaatselijke omstandigheden. Wanneer er gekozen wordt voor een vorm waarin de overheid en de verzekeringssector samenwerken, moet er gestreefd worden naar een naadloos aansluiten van beide systemen. Het wetsontwerp dat momenteel (mei 2001) onderzocht wordt door het parlement streeft naar een verregaande privatisering van de dekkingen tegen rampenschade. Er zijn echter nog belangrijke mogelijkheden om de voorziene dekking te optimaliseren. Er moet ook aanzienlijk meer aandacht geschonken worden aan een degelijk voorkomingsbeleid.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author