IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De realisatie van overstromingsgebieden in Vlaanderen: een case study
Bogaert, J. (2001). De realisatie van overstromingsgebieden in Vlaanderen: een case study, in: Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. pp. 1-3
In: (2001). Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. AMINAL: Brussel. different pagination pp., more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords

Author  Top 

Abstract
    Het gedeelte van de Dijle tussen de taalgrens en Leuven behoort tot de middenloop van de rivier. In het recente verleden werd er weinig ingegrepen in het natuurlijk waterhuishoudkundig systeem van de hele vallei met komgronden en oeverwallen, en een vrij meanderende waterloop. Door herhaalde overstromingen in Leuven werd reeds lang nagedacht over de inplanting van wachtbekkens in dit bovenstroomse gebied. Na protesten tegen enkele strikt bouwkundig scenario’s, werd met het milieueffectrapport een natuurlijk overstromingssysteem voorgedragen. Via moderne middelen werden de verschillende scenario’s vergeleken en bleek het natuurlijk scenario waarbij een gebied van 1200 ha dat ongecontroleerd, willekeurig en op een natuurlijk wijze als waterbuffer kon dienst doen, het meest aan ieders verwachtingen te voldoen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author