IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verslag over de visscherij gedurende het jaar 1921 (etc.)
(1921-1938). Verslag over de visscherij gedurende het jaar 1921 (etc.). Verslagen en mededeelingen van de afdeeling visscherijen. 's-Gravenhage: 's-Gravenhage.
Part of: Verslagen en mededeelingen van de afdeeling visscherijen. Ministerie van landbouw, visscherij en voedselvoorziening: 's-Gravenhage, more

Keywords
    Fisheries; Brackish water

Abstract
    Jaarverslag omtrent den toestand der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen over dat jaar.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top