IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010; Uitvoeringsplan monitoring 2008-2018
Schrijver, M.; Plancke, Y. (2007). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010; Uitvoeringsplan monitoring 2008-2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.]. 23 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Monitoring; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 

Abstract
    Het Rapport geeft inzicht in de monitoring ten behoeve van het flexibel storten. Om naast de vastgestelde evaluaties voldoende en tijdige informatie te hebben is extra inzet nodig. Het flexibel storten is als mitigerende maatregel opgenomen bij het project ‘Verruiming Vaargeul’ met het oog op het bijsturen van de bagger- en stortactiviteiten in het kader van de aanleg en het onderhoud van de verruimde vaargeul. Dit bijsturen gebeurt op basis van inzichten uit de praktijk, op basis van specifieke monitoring en nader onderzoek van gesignaleerde afwijkingen in verwachte ontwikkelingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors