IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport natuur
(2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport natuur. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 147 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Environmental effects; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Project Top 
  • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more

Abstract
    Het basisrapport Natuur beschrijft de natuurstudie van de effecten van de verruiming van vaarweg en van de varianten van het storten van de aanlegbaggerspecie en het storten van de onderhoudsbaggerspecie op de ecologische ontwikkeling van het Schelde-estuarium, toegespitst op natuur- en habitattypen, aandacht¬soorten en het ecologische functioneren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top