IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Milieueffectrapport Verruiming Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport morfologie
Bruens, A.; Van der Weck, A.; Kuijper, K.; Jeuken, C.J.L.; Sonneville, B.; van der Kaaij, T. (2007). Milieueffectrapport Verruiming Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport morfologie. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 142 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Geomorphology; Navigational channels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Project Top | Authors 
  • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more

Authors  Top 
  • Jeuken, C.J.L., more
  • Sonneville, B.
  • van der Kaaij, T., more

Abstract
    Het basisrapport Morfologie beschrijft de studie van de effecten van de verruiming van de vaargeul en varianten van het storten van de aanlegbaggerspecie en het storten van de onderhoudsbaggerspecie op de morfologische ontwikkeling van het estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors