IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Actualisatie van de zandbalans van de Zee-en Westerschelde
HAECON (2006). Actualisatie van de zandbalans van de Zee-en Westerschelde. Proses2010: Bergen op Zoom. 90 + annexes pp.

Available in  Author | Datasets 

Keywords

Author  Top | Datasets 

Abstract
    Actualisatie Zandbalans Deze actualisatie beschrijft de bewegingen in het sediment (afzettingen) van de Westerschelde, de Beneden-Zeeschelde en het mondingsgebied.

Datasets (6)
  • Annual volume dredged (below) and dumped (above) material in the Lower Sea Scheldt, more
  • Jaarlijks volume gebaggerd (onder) en gestort materiaal (boven) in de Westerschelde per macrocel, more
  • Jaarlijks volume gestort materiaal (blauw), gebaggerd materiaal (groen) en gewonnen zand (geel-oranje) in de Westerschelde (WS, lichte kleuren) en Beneden-Zeeschelde (ZS, donkere kleuren), more
  • Jaarlijks volume gewonnen zand in de Westerschelde per macrocel, more
  • Links: Westerschelde en onderverdeling in 6 macrocellen, mesocel 2 en cel 310-311. Rechts: Beneden-Zeeschelde en onderverdeling in 9 rekenvakken, more
  • Sand import/export from the Western Scheldt to the river mouth (Heacon, 2006), more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author | Datasets