IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Baggeren en storten
De Wit, K.; Sas, M. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Baggeren en storten. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 128 + annexes pp.

Available in  Authors 
    VLIZ: Open Repository 129573 [ OMA ]
Document type: Project report

Keywords
    Dredging; Dumping; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Project Top | Authors 
  • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more

Authors  Top 

Abstract
    Dit document behandelt de bagger- en stortactiviteiten die de verruiming - naar verwachting - met zich meebrengt. Aan de hand van gisberekeningen worden de aanlegbaggervolumes bepaald.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors