IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument goederenprognoses
Scheltjens, T.; Wever, E. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument goederenprognoses. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 61 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Navigational channels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Project Top | Authors 
  • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more

Authors  Top 
  • Scheltjens, T., more
  • Wever, E.

Abstract
    Dit Achtergronddocument beschrijft de gehanteerde werkwijze voor de opstelling van vervoersprognoses ten behoeve van het Milieueffectrapport. De vervoersprognoses zijn gebaseerd op de vervoersprognoses die opgemaakt zijn door het Centraal Plan Bureau uit Nederland in 2004 ten behoeve van de MKBA van de verruiming van de vaarweg

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors