IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport Overige Aspecten
Verheyen, W.; van Dyck, M.; Versieren, J.; van Bommel, R.; Verbeeck, L.; Proos, M.; de Haan, H.; van der Linden, L.; Akkerman, E.; de Brouwer, E.; Lubbers, M.; Weyns, S. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport Overige Aspecten. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 303 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Environmental effects; Navigational channels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Project Top | Authors 
 • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more

Authors  Top 
 • Verheyen, W., more
 • van Dyck, M., more
 • Versieren, J.
 • van Bommel, R.
 • Verbeeck, L.
 • Proos, M.
 • de Haan, H.
 • van der Linden, L.
 • Akkerman, E.
 • de Brouwer, E.
 • Lubbers, M.
 • Weyns, S.

Abstract
  In dit basisrapport wordt voor verschillende aspecten het effect van de aanleg en het onderhoud van de verruiming van de vaargeul onderzocht. Per deelterrein wordt de huidige situatie geschetst, het nulalternatief en het projectalternatief. Hierbij gaat het om de aspecten: Ruimte en Mobiliteit, Lucht, Geluid, Archeologie, Landschap en cultuurhistorie, Nautische en externe veiligheid en Gezondheidsaspecten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors