IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Au temps où les juristes comme le fleuve, divaguaient
Vanderlinden, J. (1988). Au temps où les juristes comme le fleuve, divaguaient, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 53-68
In: (1988). L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. Academie Royale des Sciences d'Outre-Mer = Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen: Brussel. 175 pp., more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords
    Law of the sea; Democratic Republic of the Congo, Congo R. [Marine Regions]

Author  Top 
  • Vanderlinden, J.

Abstract
    In de tijd toen zowel de juristen als de stroom “divageerden”. Wanneer Portugal in 1930 aan België vraagt de grens ter plaatse te bepalen tussen Angola en Congo in het gebied van de brede zone van de Congostroom, gaf de toepassing van de conventie van 1891 die het probleem regelt tussen de O.K.S. en Portugal, geen aanleiding tot moeilijkheden tussen de partijen. Daar waar bij een betwistbarelezing van de conventie de Belgische juristen zich aanvankelijk laten misleiden. gaat de Portugese Regering ook ter plaatse met de werkzaamheden beginnen wat enkel een impasse zou kunnen zijn op de dag dat België zich rekening zal geven van de toestand waarin het geplaatst wordt. Maar vóór die tijd, steeds met de toestemming van de juristen. zal een rechte lijn. daarna een gebroken lijn als grens worden voorgesteld alsook een ondertekend protocol met als enig doel de tussenkomst van het Belgisch Parlement te voorkomen. Het weigeren van de bekrachtiging ervan zal slechts van toepassing zijn acht jaar na het principieel akkoord van België aan Portugal. daar waar het aandachtig lezen van de conventie van 1891 dadelijk de zaken had kunnen op punt stellen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author