IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Modelstudies Mateba
Coen, I. (1988). Modelstudies Mateba, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 77-87
In: (1988). L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. Academie Royale des Sciences d'Outre-Mer = Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen: Brussel. 175 pp., more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords
    Hydraulic models; Laboratory research; Modelling; River engineering; Sedimentation; Democratic Republic of the Congo, Congo R., Mateba; Brackish water

Author  Top 

Abstract
    In het kader van het samenwerkingsprogramma met de "Règie des Voies Maritimes" te Boma werd in 1967 in het Waterbouwkundig Laboratoriumte Borgerhout de algemene studie van de brede zone van de Zalrestroom. afwaarts Boma aangevat, met de bouwen opeenvolgende uitbreidingen van hydraulische modellen. Op deze modellen, op schaal van 1/500 (lengten) en 1/100 (diepten), werden de bodemtransportbanen en sedimentatiezones waargenomen in de omgeving van Mateba. Ook werd onderzoek verricht naar het rendement en de eventuele nadelige invloed op het behoud van de vaargeul van een aantal mogelijke stortplaatsen der onderhoudsbaggerspecie afkomstig van drempels in deze omgeving. Deze proeven werden uitgevoerd op een model met vaste bodem. Op het daartoe aangepast model met erodeerbare (- “beweegbare”) bodem, werden natuurlijke evoluties nagegaan. Later werd een bijkomende langshelling aan het model gegeven en werd de invloed bestudeerd van een dijkconstructie gelegen te Bancs-Amont (rots Mandefu), op de debietverdelingen en stromingen in de verschillende rivierarmen, Thans wordt de bouw van twee nieuwe modellen aanbevolen, die samen bijna het volledige gebied Mao - Kinsanga zullen voorstellen. Naast inzicht in de segregatiemechanismen van de sedimenten in het opwaarts gebied kunnen ze belangrijke informatie geven over de bodemevoluties, de stortplaatsen der baggerspecie, enz. De modelstudies vormen aldus een nuttig instrument voor de wetenschappelijke begeleiding van de baggerwerken. Parallel hiermede zullen wiskundige modellen ontwikkeld worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author