IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen
(2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30. vzw Water: Boechout. 80 pp.
Part of: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more

Available in
Document type: Conference

Content
 • Denys, L. (2007). Herstel van stilstaande wateren in Vlaanderen, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. [1-5], more
 • Van De Meutter, F.; De Meester, L.; Stoks, R. (2007). Het effect van vijverdroogzetting op de macroinvertebratengemeenschap in ondiepe, verbonden vijvers, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 1-5, more
 • Muylaert, K.; Declerck, S.; Vanderstukken, M.; Van Wichelen, J.; De Meester, L.; Vyverman, W. (2007). Interacties tussen waterplanten en fytoplankton: perspectieven voor het beheer van vijvers en meren, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 6-7, more
 • Denys, L. (2007). Herstel van stilstaande wateren in Vlaanderen, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 13-17, more
 • Denys, L.; De Blust, G. (2007). Vennen in de Antwerpse Noorderkempen: perspectieven op potenties, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 18-21, more
 • Van Wichelen, J.; Hoste, I.; Muylaert, K.; Louette, G.; Denys, L.; Hoffmann, M.; De Meester, L.; Vyverman, W. (2007). Het belang van slibverwijdering voor het herstel van een geëutrofieerd ondiep meer (de Kraenepoel, Aalter), in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 22-26, more
 • Van Looy, K.; Martens, K.; Huybrechts, W.; Decleer, K.; Meire, P.; Van den Bergh, E.; Schneiders, A. (2007). Ecologisch herstel van waterlopen in Vlaanderen; hoever staan we ?, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 27-30, more
 • Van Braeckel, A.; Van Looy, K. (2007). Dynamiek in het Grensmaasgebied. Evaluatie van herstelmaatregelen: heden en toekomst, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 31-36, more
 • De Groote, A.; De Rycke, A.; Verelst, I.; Decleer, K. (2007). Natuurvriendelijke oevers langs de IJzer: een meerwaarde voor de natuur?, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 37-43, more
 • Martens, K. (2007). Mogelijkheden voor structuurherstel van onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 44-48, more
 • De Vocht, A.; Aubroeck, B. (2007). Omlegging en hermeandering van de Voorste en de Witte Nete in Dessel, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 49-56, more
 • Monden, S. (2007). Vismigratie en het oplossen van vismigratieknelpunten, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 57-60, more
 • Geeraerts, C.; Ovidio, M.; Verbiest, H.; Buysse, D.; Coeck, J.; Belpaire, C.; Philippart, J.-C. (2007). De trekpatronen van blankvoorn (Rutilus rutilus L.) in gefragmenteerde rivieren in België, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 61-63, more
 • Lambrechts, J.; Martens, K.; De Glopper, A. (2007). Globaal herstelplan Abeek Historische evaluatie als basis voor beekherstel, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 64-67, more
 • Simoens, I.; Breine, J.; van Liefferinge, C.; Stevens, M.; Belpaire, C. (2007). Het belang van het Lippenbroek als habitat voor vissen in de Zeeschelde, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 68-71, more
 • Van Aert, M.; Van Liefferinge, C.; Heutz, G.; Meire, P. (2007). Ecologische meerwaarde van een kleinschalig hermeanderingsproject, case study de Kleine Aa-Weerijsbeek (Groot Schietveld), in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 72-76, more
 • Van Ballaer, B.; Van Liefferinge, C.; Meire, P. (2007). Evaluatie van de effectiviteit van NTMB-maatregelen in de provincie Antwerpen, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 77-80, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top