IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Groei als schatter voor de habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus (L.)) in het Schelde-estuarium: integratie van een bio-energetisch model in GIS
Bex, P. (2002). Groei als schatter voor de habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus (L.)) in het Schelde-estuarium: integratie van een bio-energetisch model in GIS. Thesis. KU Leuven: Leuven. III, 85 + bijlagen pp.

Thesis info:
    Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Laboratorium voor Aquatische Ecologie, more

Keywords
    Bioenergetics; Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]; Brackish water; Fresh water

Author  Top 
  • Bex, P.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author