IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 1. Historische morfologische analyse en interpretatie terreinmetingen
Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 1. Historische morfologische analyse en interpretatie terreinmetingen. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 35 + 164 p. apendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Analysis; Current velocity; Dredge spoil; Dumping; Measurement; Sediment transport; ANE, Netherlands, Westerschelde, Hooge Platen [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Westerschelde, Rug van Baarland [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Project Top | Authors 
  • Site-specific research to determine the disposal strategy, more

Authors  Top 

Abstract
    Deze studie gaat in op de vraag de opdrachtgever een beter inzicht te geven in de hydrodynamischeen morfologische condities rond de, in het milieueffectrapport van het project verruiming vaargeulvoorgestelde, nieuwe stortlocaties voor de aanlegbaggerspecie langs plaatranden. Het betreft delocaties Rug van Baarland (2,55 Mm3) en Hooge Platen Noord (1,70 Mm3) en Hooge Platen West (1,45 Mm3). Aan de hand van een historische morfologische analyse, terreinmetingen en numerieke modellering wordt een antwoord gegeven op de vooropgestelde doelstellingen. Voor de Plaat van Walsoorden (2,00 Mm3) vonden reeds proefstortingen met bijbehorende opvolging plaats. Voor deze locatie wordt op basis van de beschikbare resultaten een stortadvies gegeven.

    Dit eerste deelrapport omvat de historische morfologische analyse en de beschrijving, analyse eninterpretatie van de uitgevoerde terreinmetingen (snelheidsmetingen en sedimenttransport metingen).Er wordt tevens een voorlopig advies gegeven voor de toe te passen stortstrategie op de diversetoekomstige stortlocaties langs plaatranden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors