IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Printer-friendly version

one publication added to basket [119713]
Nationaal Operationeel Plan voor de Belgische Visserijsector 2007-2013. Kennisgeving planMER
ILVO Eenheid Dier-Visserij (2008). Nationaal Operationeel Plan voor de Belgische Visserijsector 2007-2013. Kennisgeving planMER. ILVO: Oostende. 33 pp.

Available in  Author 
    VLIZ: Open Repository 131852 [ OMA ]

Keywords
    Environmental impact; Fishery management; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • ILVO Eenheid Dier-Visserij, more

Abstract
    Dit document heeft tot doel het operationeel programma voor de Belgische Visserijsector 2007-2013 samen te vatten en inzichtelijk te maken in functie van de milieuevaluatie. Het rondsturen van deze kennisgeving betreffende de strategische milieubeoordeling, heeft tot doel om de verschillende betrokken partijen te informeren betreffende de belangrijkste milieueffecten, en de hoofdelementen van het NOP. Partijen worden uitgenodigd tot het leveren van commentaar op het bereik, het benaderen van de SMB en op het NOP.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author