IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nota probleemanalyse : Kanaalzone Gent-Terneuzen 2008
(2007). Nota probleemanalyse : Kanaalzone Gent-Terneuzen 2008. [S.n.]: Bergen-op-Zoom. 88 pp.

Available in

Keywords
    Analysis; Belgium, Gent - Terneuzen Canal [Marine Regions]; Netherlands, Gent - Terneuzen Canal; Brackish water; Fresh water

Abstract
    Alvorens diverse oplossingsrichtingen in overweging te kunnen nemen, was het noodzakelijk de probleemstelling(en) in de Kanaalzone Gent-Terneuzen helder in kaart te brengen middels een probleemanalyse. De nota probleemanalyse is gebaseerd op onderzoek dat van oktober 2006 tot maart 2007 is uitgevoerd. De probleemanalyse vormt de basis voor het verdere onderzoek ten behoeve van de internationale verkenning: nl. "Verkenning maritieme toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen, in het licht van de logistieke potentie van deze kanaalzone."De nota probleemanalyse bevat ook een bijlage "Inventarisatie milieuaspecten en externe veiligheid"

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top