IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 2. Numerieke modellering
Ides, S.; Plancke, Y. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 2. Numerieke modellering. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 + 10 p. tables, 291 p. appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Dredge spoil; Dumping; Modelling; Numerical models; Marine

Project Top | Authors 
  • Site-specific research to determine the disposal strategy, more

Contact details

Proposer: Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), more


Authors  Top 

Abstract
    Deze studie gaat in op de vraag de opdrachtgever een beter inzicht te geven in de hydrodynamischeen morfologische condities rond de, in het milieueffectenrapport van het project verruiming vaargeulvoorgestelde, nieuwe stortlocaties voor de aanlegbaggerspecie langs plaatranden. Het betreft de locatiesRug van Baarland (2,55 Mm3) en Hooge Platen Noord (1,70 Mm3) en Hooge Platen West (1,45 Mm3). Aan de hand van een historische morfologische analyse, terreinmetingen en numerieke modellering wordt een antwoord gegeven op de vooropgestelde doelstellingen. Voor de Plaat van Walsoorden (2,00 Mm3) vonden reeds proefstortingen met bijbehorende opvolging plaats. Voor deze locatie wordt op basis van de beschikbare resultaten een stortadvies gegeven.

    Dit tweede deelrapport omvat de resultaten van de numerieke modellering. Er wordt een validatieuitgevoerd op basis van de beschikbare terreinmetingen. Door uitvoering van een aantal numeriekemodelsimulaties wordt de kennis van en het inzicht in de hydrodynamische processen rondom de 3voorgestelde stortlocaties vergroot. Deze resultaten, samen met de reeds beschreven meetresultatenuit deelrapport 1, vormen het uitgangspunt voor het definiëren van de praktijk-stortstrategie die in devolgende fase van het onderzoek zal worden ingevuld.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors