IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Waterbouwkundig Laboratorium uit de doeken [BROCHURE]
Waterbouwkundig Laboratorium (2013). Waterbouwkundig Laboratorium uit de doeken [BROCHURE]. [S.n.]: Antwerpen. 39 pp.
Waterbouwkundig Laboratorium uit de doeken

Available in  Author 

Author  Top 
  • Waterbouwkundig Laboratorium, more

Abstract
    Baggeren een hedendaagse problematiek? In geen geval! Al in 1933 werd het Waterbouwkundig Laboratorium opgericht om zich over deze problematiek te buigen. Met de jaren kwamen daar steeds meer watergebonden disciplines bij, tot in 1945 het laboratorium tot een afzonderlijke studiedienst werd uitgeroepen. Indrukwekkende schaalmodellen moesten de toenmalige ingenieurs in staat stellen de grillen van de Westerschelde in kaart te brengen. Sindsdien bleef het laboratorium groeien...Met de jaren kregen verkleinde kopieën van de Westerschelde (1958), de Congostroom (1969) en de Zeebrugse haven (1972) een plaats in nieuwe hallen, waar ook een scheepsmanoeuvreersimulator (1988) en sleeptank (1992) werden bijgezet. In het nieuwe millennium vervolledigden het Hydrologisch Informatiecentrum en de cel Hydrometrie Schelde het Waterbouwkundig Laboratorium tot een waterinstituut dat zich in de brochure presenteert.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author