IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Printer-friendly version

one publication added to basket [122266]
Vogelstrandingen langs de Vlaamse kust tijdens de winter 2006/07
Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Courtens, W. (2008). Vogelstrandingen langs de Vlaamse kust tijdens de winter 2006/07. Vogelnieuws 10: 4-9
In: Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, more

Available in Authors 

Keywords
    Birds (marine); Coastal zone; Stranding; Belgium, Flanders [Marine Regions]; Marine

Authors  Top 
  • Verstraete, H., more
  • Stienen, E.W.M., more
  • Van de walle, M., more
  • Courtens, W., more

Abstract
    Jaarlijks stranden er vele duizenden vogels op de Vlaamse kust. Vaak gaat het om zeevogels die met olie besmeurd zijn en als gevolg daarvan verzwakt of dood aanspoelen. Sinds 1962 worden de Vlaamse stranden systematisch onderzocht op de aanwezigheid van aangespoelde vogels (KUIJKEN 1978), de zogenaamde Beached Bird Surveys (BBS) of stookolietellingen. Deze tellingen hebben als doel inzicht te krijgen in het aantal gestrande vogels en de soortensamenstelling en ook om de oliebevuilingsgraad te bepalen (zie o.a. SEYS 2001). Dit is het percentage van de gevonden vogels dat met olie is besmeurd. Die oliebevuilingsgraad is een soort
    graadmeter voor de chronische olievervuiling van onze kustwateren.

 Top | Authors