IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Operationele limieten van een cutterzuiger in golven, wind en stroming
Bernaert, S. (2004). Operationele limieten van een cutterzuiger in golven, wind en stroming. Ir Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Mechanische Constructie en Productie. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. iv, 97 pp.

Thesis info:
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, more

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Author  Top 
 • Bernaert, S.

Abstract
  Deze scriptie is uitgeschreven om, vertrekkende van wat beschikbaar is in de literatuur en in samenwerking met Jan De Nul N.V., te bestuderen wat specifiek voor een cutterzuiger bepalend is inzake de krachtwerking, om zo de operationele limieten te kunnen bepalen. Deze limieten kunnen bereikt worden wanneer de optredende krachten lokaal te groot worden en/of wanneer de baggerefficiëntie door te hevige bewegingen van het schip en de cutterladder te laag wordt.

  In deel I wordt de bepalende krachtwerking besproken. Hoofdstuk 1 bespreekt kort het typische aan een cutterzuiger, om de minder met het onderwerp vertrouwde lezer toe te laten het verdere werk te begrijpen. In hoofdstukken 2 en 3 worden de meest kenmerkende onderdelen van een cutterzuiger besproken: de spudpaal en de cutterladder. In hoofdstuk 4 wordt kort de invloed van de paalwagen geschetst. Hoofdstuk 5 rondt het eerste deel af met een algemene bespreking van de invloed van stroming en wind op het baggerproces.

  Deel II vat het gedane werk samen dat werd verricht om tot een uitgebreid model te komen voor de interactie spudpaal-schip. Hierbij wordt eerst een matrixmodel bekeken en aangepast (hoofdstuk 6), in hoofdstuk 7 wordt een nieuw analytisch model ontwikkeld.

  In deel III tenslotte worden de simulaties besproken. Na een inleiding (hoofdstuk 8), alwaar het gebruikte simulatie-programma en de bestudeerde toestanden en grootheden worden bekeken, handelt boofdstuk 9 over het aanmaken van de inputfiles. In hoofdstuk 10 worden de bekomen resultaten van een woordje uitleg voorzien. Het werk wordt afgerond met een eindconclusie en mogelijke uitbreidingen (hoofdstuk 11).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author