IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De weekdieren van de Nederlandse brakwatergebieden (Mollusca) = The molluscs of the brackish waters in The Netherlands (Mollusca)
Kuijper, W.J. (2000). De weekdieren van de Nederlandse brakwatergebieden (Mollusca) = The molluscs of the brackish waters in The Netherlands (Mollusca). Ned. Faunist. Meded. 12: 41-120
In: Nederlandse Faunistische Mededelingen. European Invertebrate Survey. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis: Leiden. ISSN 0169-2453, more
Peer reviewed article  

Available in  Author 

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Kuijper, W.J.

Abstract
    Nederland is als rivierdelta van nature rijk aan brakwatergebieden. De flora en fauna wordt hier blootgesteld aan extreme omstandigheden, waarvan de fluctuatie in zoutgehalte de belangrijkste is. Toch is er een bijzondere gemeenschap van onder meer kreeftachtigen, wormen, mosdiertjes en mollusken, die juist in brak Water optimaal voorkomt. Door bedijking en inpoldering is het oppervlak aan dit karakteristieke Nederlandse biotoop sterk gereduceerd. Veel van de huidige brakke wateren zijn niet natuurlijk, maar worden juist door de mens gecreëerd en in stand gehouden. Dit artikel geeft een samenvatting van de beschikbare kennis van de molluskenfauna van de Nederlandse brakwatergebieden. Hopelijk draagt het bij aan een betere bescherming van deze, ook internationaal, sterk bedreigde levensgemeenschap.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author