IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ecologische doelstellingen van de oppervlaktewaterlichamen in het Scheldestroomgebied (Achtergrondrapport bij de RBO-nota 2007)
Werkgroep Ecologie KRW Schelde (2008). Ecologische doelstellingen van de oppervlaktewaterlichamen in het Scheldestroomgebied (Achtergrondrapport bij de RBO-nota 2007). Projectbureau KaderRichtlijn Water Schelde: The Netherlands. 64 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Ecology; Water bodies; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Werkgroep Ecologie KRW Schelde

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author