IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nota van Antwoord; Inspraak OTB / MER; Verruiming vaargeul Westerschelde
(2008). Nota van Antwoord; Inspraak OTB / MER; Verruiming vaargeul Westerschelde. [S.n.]: Bergen op Zoom. 49 pp.

Available in
Document type: Project report

Keywords
    Navigational channels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Project Top 
  • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more

Abstract
    De Nota van Antwoord is een bijlage bij het Nederlandse Tracébesluit voor de verruiming van de vaargeul van de Westerschelde. De Nota van Antwoord is de beantwoording van de inspraakreacties op het OTB/MER. Dat document heeft in Nederland van 16 november tot en met 27 december 2007 ter inzage gelegen. In die periode zijn 22 inspraakreacties binnengekomen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top