IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek naar de reductie van golfoverslag bij brede zeedijken
De Brauwere, T.; Van Damme, B. (2008). Onderzoek naar de reductie van golfoverslag bij brede zeedijken. Thesis. Katholieke Hogeschool Sint-Lieven. Departement Industrieel Ingenieur: Gent. xi, 114 pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
    Embankments; Overtopping; Reduction; Marine

Authors  Top 
  • De Brauwere, T.
  • Van Damme, B.

Abstract
    De globale doelstelling van deze thesis is het zoeken naar een verband tussen het gekend overslagdebiet - uit onderzoek van Van der Meer - ter hoogte van de kruin van een zeedijk en het overslagdebiet op een bepaalde afstand verwijderd van de kruin. Deze studie wordt uitgevoerd in opdracht van MDK afdeling Kust in het kader van de opmaak van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan. De Zeedijk te Oostende staat model voor deze studie.Het bestaande dwarsprofiel ter hoogte van de dijk van Oostende wordt op schaal nagebouwd in een 2D-golfgoot in het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout. Een meetinstallatie is ontworpen om het overslagdebiet op verschillende afstanden van de kruin continu te kunnen registreren in de tijd. Een proevenreeks met variërende parameters wordt opgesteld. De opgemeten debieten worden uitgezet in functie van de afstand tot de kruin om grafisch het verband voor te stellen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors