IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

3D slibtransport model Zeeschelde. Scenario 5. Effect CDW op sedimentatie Deurganckdock, bestaand model instrumentarium. Rapport Ive
van Maren, B. (2006). 3D slibtransport model Zeeschelde. Scenario 5. Effect CDW op sedimentatie Deurganckdock, bestaand model instrumentarium. Rapport Ive. Versie 2.0. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 36 pp.

Available in  Author 
Document type: Project report

Keywords
    Modelling; Models; Sediment transport; Sedimentation; Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour, Deurganck Dock [Marine Regions]; Brackish water

Author  Top 
  • van Maren, B., more

Abstract
    In het kader van het Slib3D project zijn berekeningen uitgevoerd met het bestaande Delft3D instrumentarium om te evalueren wat het effect van een Current Deflecting Wall (COW) op sedimentatie in het Deurganckdok is. De berekende sedimentatie in het Deurganckdok is ongeveer 13.6 l03 ton per springtij-doodtij cyclus. Deze sedimentatie wordt met 20% verminderd wanneer een CDW geplaatst wordt. De uitwisselingsmechanismen tussen het dok en de rivier worden gedomineerd door dichtheidsgedreven stroming tijdens de vloed, en wervelstroming tijdens de kenteringen. Bijna uniforme uitstroom domineert de ebcondities. Sedimentatie in het dok vindt plaats omdat sediment concentraties tijdens instroom aan het oppervlak hoog zijn, waarna dit sediment bezinkt. Aangezien de snelheden in het dok te laag zijn om dit sediment te resuspenderen, kan het sediment het dok niet meer verlaten. Wanneer geen CDW geplaatst wordt, komt een additionele hoeveelheid sediment binnen met een wervel aan het begin van de vloedstroming. Een CDW buigt de hoofdstroom van de rivier dusdanig af dat deze wervel, met daarin een significante hoeveelheid sediment, hel dok in mindere mate binnenkomt. Hoewel er een aantal verschillen in snelheidspatronen en sediment transport patronen met en zonder CDW zijn aan te wijzen, lijkt dit effect het meest dominante mechanisme waarmee de CDW sedimentatie in het Deurganckdok kan terug dringen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author