IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Scheepsafhankelijkheid bij wiskundige modellering van oevereffecten
Desmidt, P. (2008). Scheepsafhankelijkheid bij wiskundige modellering van oevereffecten. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. xiii, 223 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Captive tests; Lateral forces; Mathematical models; Modelling; Quays; Scale models
Author keywords
    Ship-bank interactions; Schip-oeverinteracties; Yaw moment; Giermoment

Author  Top 
  • Desmidt, P.

Abstract
    Wanneer een schip in beperkte vaarwateren navigeert, zal het onderhevig zijn aan oevereffecten. De beperkingen van het vaarwater kunnen zich zowel in de diepte uiten, door de aanwezigheid van de bodem, als lateraal door de aanwezigheid van de oever. De oevereffecten die in dit werk bestudeerd worden, zijn de geïnduceerde verzetkrachten en giermomenten. Andere krachten die beïnvloed worden door de oevereffecten zijn de langskracht., de inzinking en de vertrimming van een schip.

    In hoofdstuk 1 wordt het verschijnsel van de oevereffecten verklaard. Ook wordt er uitgewijd over het squat-verschijnsel, dat de krachtwerkingen op het schip door oevereffecten zal versterken. Er wordt eveneens een overzicht gegeven van de belangrijkste parameters die een invloed zullen hebben op de krachtwerkingen. Hoofdstuk 2 handelt over de modelproeven die uitgevoerd worden om een beter inzicht te krijgen in het effect dat de verschillende parameters hebben op de oevereffecten. Er wordt een beschrijving gegeven van de proefopstelling en de proevenprogramma's van het Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek te Borgerhout. Eveneens worden de proevenprogramma's besproken van enkele andere onderzoeksinstellingen, waarvan bruikbare resultaten gepubliceerd zijn in gespecialiseerde literatuur. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste beïnvloedende parameters in detail bestudeerd. Er wordt nagegaan wat hun invloed op de dwarskracht en het giermoment is en op welke manier dit in een wiskundig model tot uiting kan komen. Hoofdstuk 4 gaat dieper in op dit wiskundig model. Een recent wiskundig model wordt voorgesteld en gevalideerd met behulp van de beschikbare modelproeven. Vervolgens worden enkele voorstellen gedaan die het geldigheidsdomein van het model uitbreiden. Deze worden op hun beurt gevalideerd. Hoofdstuk 5 ten slotte geeft een algemene samenvatting van dit werk.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author