IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Sensitiviteitsanalyse van scheepsmanoeuvres bij variërende waterdiepte
Standaert, R. (2008). Sensitiviteitsanalyse van scheepsmanoeuvres bij variërende waterdiepte. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. xiv, 406 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Forces; Hydrodynamics; Manoeuvrability; Mathematical models; Models; Shallow water; Ships; Simulation; Underkeel clearance

Author  Top 
  • Standaert, R.

Abstract
    Wiskundige modellen voor scheepsmanoeuvres zijn samengesteld uit een groot aantal coëfficiënten. In dit werk wordt getracht het effect van die coëfficiënten op de karakteristieke grootheden van de standaard scheepsmanoeuvres bloot te leggen en dit bij variërende waterdiepte. Het onderzoek wordt uitgevoerd op regressiemodellen enerzijds en modulaire modellen opgebouwd uit tabellen anderzijds. Door dergelijke sensitiviteitsanalyse kan men een onderscheid maken tussen de coëfficiënten met een belangrijke en minder belangrijke invloed op de scheepsmanoeuvres.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author