IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Waterbouwkundig Laboratorium installeert maneuvreer-sleeptank
Vantorre, M. (1992). Waterbouwkundig Laboratorium installeert maneuvreer-sleeptank. Het Ingenieursblad 62(10): 47-54
In: Het Ingenieursblad: Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging. Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV)/Technologisch Instituut vzw: Antwerpen. ISSN 0020-1235, more
Peer reviewed article  

Available in  Author 

Keywords
    Laboratory tests; Manoeuvrability; Ship models; Towing tanks

Author  Top 
  • Vantorre, M., more

Abstract
    Met de aanwezigheid van drie zeehavens in volte expansie en een uitgebreid waterwegennet bestaat er bij de overheid een groeiende belangstelling voor het gedrag van schepen in ondiepe en beperkte wateren. Gezien de internationale konkurrentie en de beperkte overheidsmiddelen is een optimaal gebruik van de waterwegen immers meer dan ooit een noodzaak. Anderzijds moet de veiligheid van de scheepvaart onder alle omstandigheden gewaarborgd blijven, zodat een wetenschappelijk verantwoorde aanpak zich opdringt. Het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap leefmilieu en Infrastruktuur) wordt de laatste tien jaar dan ook steeds meer gekonfronteerd met scheepshydrodynamische en nautische problemen, terwijl vroeger de nadruk op waterbouwkunde en hydraulika lag. Voor het Laboratorium was een uitbreiding van de aktiviteiten noodzakelijk om zijn rol in de uitbouw van de havens en hun toegangswegen naar behoren te vervullen. Deze nieuwe aanpak leidde o.m. tot een samenwerking met de Dienst voor Scheepsbouwkunde RUG (1986) en de installatie van een scheepsmaneuvreersimulator (1989).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author